Jack 6 service pagina

Deze pagina is uitsluitend bedoeld voor Jack versie 6. Indien u over Jack versie 5 beschikt dient u eerst te upgraden naar Jack 6. De Jack 6 update is niet beschikbaar als gratis download, deze kunt u kopen (voor de wijzigingen zie: wijzigingen van Jack 6 tov Jack 5).

De Jack 6 update kan net als de volledige Jack 6 versie zelfstandig op nieuwe computers geinstalleerd worden zonder dat Jack 5 aanwezig hoeft te zijn. Wel heeft u de Jack 5 registratiecode nodig tijdens de installatie.

Op deze pagina: [ Jack 6 updates | Wijzigingen Jack 6 tov Jack 5 ]


Jack 6 updates

Met Jack 6 kunt u, middels [Help\Zoek nieuwe bestanden], rechtstreeks vanuit het programma de JackBridge website benaderen om de beschikbare uitbreidingen en verbeteringen aan te brengen.

Op deze manier zijn sinds de eerste persing al verschillende extra componenten en verbeteringen aangeboden. Dit is een continue proces zodat u altijd de beschikking kunt hebben over de meest recente Jack 6.

U kunt Jack automatisch laten zoeken naar updates elke keer als u het programma opstart. Kies daarvoor [Instellingen\Overige opties] en vink de optie Automatisch zoeken naar nieuwe bestanden aan.

Wijzigingen Jack 6 tov Jack 5

Met Jack 6 hebben we de al zeer complete Jack 5 op veel plaatsen verder verbeterd en uitgebreid. Jack 6 bevat verbeteringen t.o.v. Jack 5 waar zowel gevorderde als ook beginnende bridgers hun voordeel mee kunnen doen. De belangrijkste nieuwe of verbeterde mogelijkheden in Jack 6:

Tientallen andere verbeteringen en uitbreidingen. Meer toernooien, meer spellen in de competitie. Meer bied en speelconventies. Systeemkaart van Jack in Bali beschikbaar. Terugkijken gespeelde spellen in een toernooi en competitie.

Systeemeisen Jack 6

Windows.
De installatie van Jack is pas compleet nadat u Jack geactiveerd heeft.